معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا..... یاریم کن نگاهم... در افق این فضای مجازی... جز برای تو....نبیند و انگشتانم ... جز برای تو ... کلیدی را فشار ندهند... *********************** وقتی به علاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی. *********************** میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چندین شکل داشت. برخی اخبار را گردآوری یا جزوه هایی را توزیع می کردند، بقیه به فعالان سیاسی مورد حمله یا زخمی ها پناه می دادند، بسیاری فعالانه در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات می پرداختند، برخی تا آن جا پیش رفتند که در سنگر سازی در برابر نیروهای رژیم طاغوت کمک می کردند و حتی تعدادی از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
دسته
دوستان
همكاران(سازمان زنان انقلابي)
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 832306
تعداد نوشته ها : 5400
تعداد نظرات : 127


 ...
... ...
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سبد گل چون روياين ميز است ثابت است زيرا ميز ثابت است . حالا اگر شما اين را روي آب روان بگذاري تا چشمت را بهم بزني سبد گل ديگر نيست چون جايي گذاشته اي كه ثبات ندارد و حركت دارد . مي فرمايد : دراين دنيا فقط يك نقطهاست كه ثابت و باقي است بقيه همه رفتني هستند . اگر تو خودت را به آن نقطهوصل كردي تو هم مي ماني و آن نقطه خداست . خدا باقي است . اگر خودت را به او ببندي تو هم باقي مي ماني . غير از خدا هرچه باشد فاني است . عرضه كردم دوجهان بردل كار افتاده به جز از عشق تو باقي همه فاني دانسته . تو هيچ كاري براي خودت نكن .تو مي روي و آنها هم مي روند . تنها چهره ي ماندگار خداست . هيچ كس چهره ي ماندگار نيست مگر اينكه به او وصل بشود. چون اميرالمومنين به خدا وصل شد باقي است . ديگران به خدا وصل نشدند و خودشان را به چيزهاي ديگر وصل كردند .چيزهاي ديگر نماند آنها هم نماندند . هرچه پيش شماست مي رود زيرا شما هم مي رويد. هرچه پيش خدا به امانت بگذاريد مي ماند و هميشه آنراداريد . الان مردم پولشان را بانك مي گذارند و به كسي نميدهند چون ممكن است كه فردا فرار كند و پول آنها هم برود. تو حاضر نيستي پولت را پيش هر كسي بگذاري ، چرا خودت را پيش هر كسي مي گذاري . تو يك سرمايه ي اندكي داري به هركسي نمي دهي و ميزان ثبات طرف براي تو خيلي مهم است . از خدا ثابت تر و باقي تر كيست ؟ بيا با خدا داد و ستد بكن .
سه شنبه 1393/2/16
مي فرمايد : چون تو را ستودند بهتر از آنها ستايش كن ، چون به تو احسان كردند بيشتر از آنها ببخش . به هر حال پاداش بيشتر از آن كسي است كه آغاز كرده است . شما به درخت انگور آب مي دهي . ممكن است كه آب چاه بدهي و آب خيلي هم زلال نباشد. درخت همان آب را بر مي گرداند و يك چيزي هم روي آن مي گذارد . به آنيك طعم ، رنگ ، شكل ، خاصيت ، ويتامين و نشاط همراه آن مي دهد . حضرت اميرمي گويد از انگور كمتر نباشد ،
سه شنبه 1393/2/16

بي قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بي تاب شدن عادت كمحوصله هاست ، مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب در دلم هستي و بين من و توفاصله هاست ، بي تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است مثل شهري كه روي گسل زلزله هاست ، باز مي پرسمت از مسئله دوري وعشق و سكوت تو جواب همه ي مسئله هاست .


پاسخ – آب بايد توي برگ برود نه روي برگ . شما برگ يك گياهرا بچين و روي زلال ترين آب يا آب زمزم بگذار ، اين كار فايده اي ندارد و برگ پوسيده مي شود. همان آب آنرا زودتر از بين مي برد ولي وقتي مقدار كمي آب توي برگ برود و در رگبرگ ها جاري بشود برگ سبز و شاداب خواهد بود. مثل توپ مي ماند كه بايد توي دروازه برود ، بيرون دروازه فايده ندارد . وقتي توپ توي دروازه مي رود آنهايي كه طرفدار تيم هستند خيلي ناراحت مي شوند . آنهايي هم كه طرفدار تيم مقابل هستند هُو مي كنند زيرا توپ توي دروازه رفتهاست . اخلاقيات هم همين طور است .اخلاقيات بايد توي دل انسان بيايد. دل همان دروازه است . زبان روي دروازه است . ما دين روي زبان مان هستيم .همان كه امام حسين (ع) فرمود : دين روي زبان شان است و در دل شان نيست. اين موجبمي شود كه ديندارها تعصب بخورند كه طرف مي گويد : من دين دارم ولي اين جوري است . بي دينان هم هُو مي كنند كه اينها دين دارند . كلمات اميرالمومنين بايد به دل ما بيايد ، اين سخنان مثل آب است و ما مثل برگ هستيم . اگر اينها به ذهن و رفتار ما آمد حتي يك حكمت آن به زندگي ما آمد ،ما شاداب مي شويم و سبز مي مانيم . و اِلا اگر شما تمام نهج البلاغه را مرور بكني و بخواني ، وقتي اين سخنان در دل ما رسوخ نكند گل نمي شود مثل توپ كه وقتي به توي دروازه مي رود گل مي شود . كلام اميرالمومنين وقتي گل مي كند و امتياز به همراه خودش مي آورد كه وارده دروازه ي دل ما بشود.

سه شنبه 1393/2/16
 همه ي آيات پيام خودش را دارد . پايان صفحه نكته ي لطيفي دارد . مي فرمايد : نظر كنيد سطحي نگاه نكنيد . شما كه مي خواهيد ميوه بخريد به حالت اولش بسنده مي كنيد . مي گوييد كه الان شاداب و آبدار است ، پلاسيده و پژمرده نيست . ممكن است كه در آخر پژمرده بشود . در مورد لباس به آخرش نگاه مي كني . به جنس آن نگاه مي كني و مي گويي كه اين اگر يكبار شسته بشود كوتاه مي شود يا از رنگ و رو مي افتد . اخلاقيات از آن چيزهايي است كه بايد آخرش را ببيني ميوه نيست . اگر برخوردي كه با ميوه مي كني با دروغ بكني ، اولش خوب است ولي آخر ندارد . با اخلاقيات بايد مثل جامه رفتار بكني . قرآن مي فرمايد : نگاه بكنيد كساني كه حق را زير پا گذاشتند و آنرا تكذيب كردن چه عاقبت داشتند . الان آنها را نبين . عاقبت انديش باش . مردعاقبت بين بندي مباركي است . اگر مي خواهي بنده ي مباركي باشي در مسائل اخلاقي آخرش را ببين .اگر الان راست بگويي به مشكل برمي خوريولي آخرش چه ؟ خدا مي گويد كه ما نجات را در راستي قرار داديم . پس من آخرش به رستگاري مي رسم . اگر چه در ظاهر به نفع من باشد . خدا مي گويد كه دروغ يك بن بست است وآخرش دره است . صداقت يك جاده ي دست انداز است و پيچ وخم دارد ولي آخرش باغ و چشمه است .كساني كه مي فهمند آخر اين جاده باغ و چشمه است آنرا تحمل مي كنند . كساني كه مي فهمند آخر جاده ي صداقت نجات است مي گويند كه اشكالي ندارد اگر الان گرد و خاكي بلند مي شود ،در آخر به چشمه مي رسيم و همه ي اينها برطرف مي شود .
يکشنبه 1393/2/14
 هر دو آسيب مي بينند . گلدان وقتي شكسته مي شود هم گلدان از بين مي رود و هم گل ضايع مي شود . هر دو با هم هستند و آسيب مي بينند . حسادت هم بدن وهم روح را تحت تاثير قرار مي دهد . ما روح طرف را نمي بينم ولي جسم طرف را مي بينيم . امير المومنين مي گويد : آن چيزي كه تومي بيني جسم است و من هم به اين اشاره مي كنم . اگر به چهره هاي انسانهاي حسود نگاه كني مشخص است . از نوع نگاه و رفتار آنها مشخص است . از هم پاشيده و خرد است . وقتي بدن اين قدر خرد باشد معلوم است كه در روح چه خبر است . وقتي حضرت جسم را مي گويد ، شما سريع مصداق هاي آن را در ذهن خودت مي آوري . كسي كه حسودي است چه جوري است و كسي كه خيرخواه ديگران است چقدر بشاش است و چقدر از خوبي هاي ديگران شاد مي شود و چقدر راحت زندگي مي كند.
يکشنبه 1393/2/14
حضرت مي فرمايد : سلامتي تن و جسم در دوري از حسادتاست . ما همه به هم مي گوييم كه تندرست باشي ولي نمي گوييم چطور و چگونه . در نگاه اميرالمومنين جسم ما مثل يك گلدان و روح و روان ما مثل گل مي ماند . اگر يك گلدان شكسته و فرسوده باشد و ترك خورده باشد هيچ گاه در آن گل رشد نمي كند و خشك مي شود زيرا ريشه نمي تواند آب جذب كند . اميرالمومنين مي فرمايد كه بدن شما مثل گلدان است مواظب باشيد كه ترك برندارد و نشكند . بعدمي گويد كه چه چيزي اين گلدان را مي شكند و چه چيزي به اين گلدان بيشترين آسيب را مي زند . حسادت بدن را از پاي در مي آورد . اجازه ندهيد كه حسادت وارد بدن و دل بشود. دل ما حالت نايلوني دارد ، حسادت شبيه خار ، تيغ و سنجاق است و اگر آنرا در نايلوني بريزيد آنرا پاره مي كند و از اطراف آن بيرون مي زند و مشخص مي شود كه داخل آن چيست . حسادت به انسان آسيب مي زند و ديگران مي فهمند كه طرف حسود است و خودش را نشان مي دهد . اميرالمومنين مي فرمايد : اگر مي خواهيد تن شما سالمباشد حسادت نداشته باشيد . البته الان مي گويند كه بايد ورزش بكنيد و تغذيه سالم داشته باشيد تا بدن تان سالم بماند . اينها هم اشكالي ندارد . حضرت طبيب است و ناشي نيست .كساني كه براي از بين رفتن حسادت راه كار مي دهند آنها ناشي هستند . مي گويد : حسادت مثل آتش است و دل شما مثل يك فرش ابريشمي است .وقتي يك خال آتش روي فرش مي افتد . شما راه كار آنرا پيدا مي كني كه چطور آتش را از روي فرش برداريد يا هرجوري شدهآتش را از آن دور مي كني ؟ اميرالمومنين مي گويد كه حسادت آتش است . هر جوري شده اين را از خودت دور كن و نمي گويد كه چطور آنرا دور كن و شما را محدود نمي كند . اگر با ذكر و خير طرف است اين كار را بكن . اگر شما نسبت به كسي حسادت كني وقتي پيش ديگران ذكر خيرش را بكني حسادت كمرنگ مي شود . اگر ما بدگويي كسي را نكنيم و به اين اثر بهاء ندهيم حسادت رشد نمي كند . گاهي با هديه دادن مي توان حسادت را كمرنگ كرد . گاهي طرف خطاط خوبي است و شما به او حسودي مي كني . خوب شما هم نقاش خوبي باش يا يك حرفه و هنري ياد بگير كه تو هم كم نياوري و همان جور كه مردم به او توجه مي كنند به تو هم توجه كنند .
يکشنبه 1393/2/14

 روز يك مرتبه شب نمي شود بلكه آرام آرام شب مي شود .شب هم يكباره روز نمي شود بلكه آرام آرام روز مي شود . ما انسانها مثل روزو شب هستيم . بعضي از ما انسانها روزهستيم و نور الهي برما تابيده و نورانيتي داريم ولي بعضي از ما انسانها شب هستيم ، شب صفت و شب گونه هستيم .گرفتار ظلمانيت هستيم . معاصي و گناهان زندگي ما را تاريك كرده است . آنهايي كه روزهستند نبايد مغرور باشند چون ممكن است كه آرام آرام شب بشوند .آنهايي كه شب هستند نبايد مايوس باشند چون ممكن است آرام آرام به سمت روز حركت كنند . خيلي هها روز بودند و شب شدند . حافظ مي گفت : زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد از سر پيمان برفت برسر پيمانه شد . كسي كه زاهد بود واهل خلوت و دل بود در ابتدا طبق آيات الهي حركت مي كرد ولي آخر اين پيمان را زير پا گذاشت . بخاطر همين اولياءالهي توصيه به مراقبه مي كنند . به كساني كه شب هستند مي گويند كه نااميد نباشيد . روايت داريم : كسي كه هفتادپيامبر را به ناحق كشته باشد نبايد نااميد باشد . بكوشيم اگر روز هستيم روز بمانيم ، اگر شب هم هستيم مثل شب كه به روز تبديل مي شود و بخاطر همين مقدس است و خدا به آن قسم مي خورد . و ليلي اذا يسر قسم به شب كه حركت مي كند و خودش را به خورشيد مي رساند ، خودمان را به خورشيد برسانيم . چطور شب با خورشيد روز مي شود ما هم با اميرالمومنين به نور و نورانيت دست پيدا مي كنيم . با كلام او و تعابير حكمت آميز او بهره مي بريم .

يکشنبه 1393/2/14
عشق از من نگاه و تو تعريف مي شود گاهي تمام من به تو تبديل مي شود ، وقتي به داستان نگاه تو رسيدم يك باره شعر وارد تمثيل مي شود ، اي عابر بزرگ كه با گام هاي تو از انتظار پنجره تجليل مي شود تا كي سكوت مبهم شبهاي انتظار بر ديدگان غمزده تحميل مي شود ، يك روز هم به پاس غزل هاي چشم تو بازار وزنو قافيه تعطيل مي شود ، آن روز هفت سين اهورايي بهار موعود با سلام تو تكميل مي شود .
يکشنبه 1393/2/14
همه كرامت و لطف است شرح يزدان . حافظ لطيف مي گويد : دين خدا سراپا لطف است . سراپا لطيف است . دقيقا مثل گل نرگس است . شما گل نرگس را ديده ايد .هيچ تيغي ندارد . به امام زمان گل نرگس مي گويند . يك جهت به خاطر مادرشاناست ولي يك جهت هم بخاطر اين است كه وقتي اين مرد پا به عرصه عالم مي گذارد ، هيچ رنجي با خودش به همراه ندارد . سراسر رحمت است . مايه آسايش و آسودگي خيال بندگان خداست . به همين خاطر مردم او را روي چشم مي گذارند .
شنبه 1393/2/13
X