معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا..... یاریم کن نگاهم... در افق این فضای مجازی... جز برای تو....نبیند و انگشتانم ... جز برای تو ... کلیدی را فشار ندهند... *********************** وقتی به علاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی. *********************** میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چندین شکل داشت. برخی اخبار را گردآوری یا جزوه هایی را توزیع می کردند، بقیه به فعالان سیاسی مورد حمله یا زخمی ها پناه می دادند، بسیاری فعالانه در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات می پرداختند، برخی تا آن جا پیش رفتند که در سنگر سازی در برابر نیروهای رژیم طاغوت کمک می کردند و حتی تعدادی از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
دسته
دوستان
همكاران(سازمان زنان انقلابي)
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 832533
تعداد نوشته ها : 5400
تعداد نظرات : 127


 ...
... ...
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
هنگام سپيده دم خروس سحري
داني كه چرا همي كند نوحه گري
يعني كه نمودند در آيينه صبح
كز عمر شبي گذشت و تو بي خبري
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
در كارگه كوزه گري كردم راي
بر پله چرخ ديدم استاد بپاي
مي كرد دلير كوزه را دسته و سر
از كله پادشاه و از دست گداي
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
بر خير و مخور غم جهان گذران
خوش باشو دمي به شادماني گذران
در طبع جهان اگر وفايي بودي
نوبت به تو خود نيامدي از دگران
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
اي صاحب فتوا ز تو پركارتريم
با اين همه مستي زتو هُشيار تريم
تو خون كسان خوري و ما خون رزان
انصاف بده كدام خونخوار تريم؟
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16

از جمله رفتگان اين راه دراز
باز آمده اي كو كه به ما گويد باز
هان بر سر اين دو راهه از سوي نياز
چيزي نگذاري كه نمي آيي باز

خيام

 

دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
يك قطره آب بود و با دريا شد
يك ذره خاك و با زمين يكتا شد
آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟
آمد مگسي پديد و ناپيدا شد
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
اين قافله عمر عجب مي گذرد
درياب دمي كه با طرب مي گذرد
ساقي غم فرداي حريفان چه خوري
پيش آر پياله را كه شب مي گذرد
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
ديدم به سر عمارتي مردي فرد
كو گِل بلگد مي زد و خوارش مي كرد
وان گِل با زبان حال با او مي گفت
ساكن ، كه چو من بسي لگد خواهي كرد
 خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود
ني نام زما و نه نشان خواهد بود
زين پيش نبوديم و نبد هيچ خلل
زين پس چو نباشيم همان خواهد بود
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
عمرت تا كي به خودپرستي گذرد
يا در پي نيستي و هستي گذرد
مي خور كه چنين عمر كه غم در پي اوست
آن به كه بخواب يا به مستي گذرد
خيام
دسته ها : اشعار خيام
جمعه 1392/12/16
افسوس كه سرمايه زكف بيرون شد 
در پاي اجل بسي جگرها خون شد
كس نامد از آن جهان كه پرسم از وي
كاحوال مسافران  دنيا چون شد
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
ساقي ، گل و سبزه بس طربناك شده است
درياب كه هفته دگر خاك شده است
مي نوش و گلي بچين كه تا درنگري
گل خاك شده است سبزه خاشاك شده است
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
نيكي و بدي كه در نهاد بشر است
شادي و غمي كه در قضا و قدر است
با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
از منزل كفر تا به دين يك قدم است
وز عالم شك تا يقين يك نفس است
اين يك نفس عزيز را خوش ميدار
كز حاصل عمر ما همين يك نفس است
 خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
تا كي غم آن خورم كه دارم يا نه
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه
پركن قدح باده كه معلومم نيست
كاين دم كه فرو برم برآرم يا نه
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب
وز گردش دوران سرو سامان مطلب
درمان طلبي درد تو افزون گردد
با درد بسازو هيچ درمان مطلب
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
چون آب به جويباروچون باد به دشت
روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت
هرگز غم دوروز مرا ياد نگشت
روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت
 خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
در هر دشتي كه لاله زاري بوده است
آن لاله ز خون شهرياري بوده است
چو برگ بنفشه كز زمين مي رويد
خاليست كه بر رخ نگاري بوده است
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست
آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست
چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
شيخي به زني فاحشه گفتا مستي
هر لحظه به دام دگري پا بستي
گفتا شيخا هر آن چه گويي هستم
آيا تو چنان كه مي نمايي هستي
 خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
اسرار ازل را نه تو داني و نه من
وين حرف معما نه تو داني و نه من
هست از پس پرده گفتگوي من و تو
چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15

در كارگه كوزه گري بودم دوش
ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
هر يك به زبان حال با من گفتند
كو كوزه گر و كوزه خرو كوزه فروش

خيام

 

دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15

يك عمر به كودكي به استاد شديم
يك عمر زاستادي خود شاد شديم
افسوس ندانيم كه ما را چه رسيد
از خاك بر آمديم و بر باد شديم

خيام

 

دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
افسوس كه نامه جواني طي شد
و آن تازه بهار زندگاني دي شد
وآن مرغطرب كه نام او بود شباب
فرياد ندانم كي آمدوكي شد
خيام
دسته ها : اشعار خيام
پنج شنبه 1392/12/15
X