معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا..... یاریم کن نگاهم... در افق این فضای مجازی... جز برای تو....نبیند و انگشتانم ... جز برای تو ... کلیدی را فشار ندهند... *********************** وقتی به علاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی. *********************** میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چندین شکل داشت. برخی اخبار را گردآوری یا جزوه هایی را توزیع می کردند، بقیه به فعالان سیاسی مورد حمله یا زخمی ها پناه می دادند، بسیاری فعالانه در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات می پرداختند، برخی تا آن جا پیش رفتند که در سنگر سازی در برابر نیروهای رژیم طاغوت کمک می کردند و حتی تعدادی از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
دسته
دوستان
همكاران(سازمان زنان انقلابي)
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 832529
تعداد نوشته ها : 5400
تعداد نظرات : 127


 ...
... ...
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دلت اي سنگدل بر ما نسوجهعجب نبود اگر خارا نسوجه
بسوجم تا بسوجانم دلت رادر آذر چوب تر تنها نسوجه
يکشنبه 1392/11/27
غم و درد مو از عطار واپرسدرازي شب از بيمار واپرس
خلايق هر يكي صد بار پرسندتو كه جان و دلي يكبار واپرس
يکشنبه 1392/11/27
غمم غم بي و همراز دلم غمغمم همصحبت و همراز و همدم
غمت مهله كه مو تنها نشينممريزا بارك الله مرحبا غم
يکشنبه 1392/11/27
به صحرا بنگرم صحرا ته وينمبه دريا بنگرم دريا ته وينم
بهر جا بنگرم كوه و در و دشتنشان روي زيباي ته وينم
يکشنبه 1392/11/27
دلم ميل گل باغ ته ديرهدرون سينه‌ام داغ ته ديره
بشم آلاله زاران لاله چينمبوينم آلاله هم داغ ته ديره
يکشنبه 1392/11/27
اگر زرين كلاهي عاقبت هيچاگر خود پادشاهي عاقبت هيچ
اگر ملك سليمانت ببخشنددر آخر خاك راهي عاقبت هيچ
شنبه 1392/11/26
غم عشق تو كي بر هر سر آيوهمايي كي به هر بوم و بر آيو
زعشقت سرفرازان كاميابندكه خور اول به كهساران بر آيو
شنبه 1392/11/26
ته كه نوشم نه‌اي نيشم چراييته كه يارم نه‌اي پيشم چرايي
ته كه مرهم نه‌اي بر داغ ريشمنمك پاش دل ريشم چرايي
شنبه 1392/11/26
بيته يكدم دلم خرم نمانياگر رويت بوينم غم نماني
اگر درد دلم قسمت نماينددلي بي غم درين عالم نماني
شنبه 1392/11/26
اگر يار مرا ديدي به خلوتبگو اي بي‌وفا اي بيمروت
گريبانم ز دستت چاك چاكونخواهم دوخت تا روز قيامت
شنبه 1392/11/26
مكن كاري كه پا بر سنگت آيوجهان با اين فراخي تنگت آيو
چو فردا نامه خوانان نامه خونندتو ويني نامه‌ي خود ننگت آيو
يکشنبه 1392/11/20
خدايا داد از اين دل داد از اين دلنگشتم يك زمان من شاد از اين دل
چو فردا داد خواهان داد خواهندبر آرم من دو صد فرياد از اين دل
يکشنبه 1392/11/20
ته كه ناخوانده‌اي علم سماواتته كه نابرده‌اي ره در خرابات
ته كه سود و زيان خود ندانيبياران كي رسي هيهات هيهات
يکشنبه 1392/11/20
يكي درد و يكي درمان پسندد

يك وصل و يكي هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد

يکشنبه 1392/11/20
به صحرا بنگرم صحرا ته وينم

به دريا بنگرم دريا ته وينم

بهر جا بنگرم كوه و در و دشت

نشان روي زيباي ته وينم

 

يکشنبه 1392/11/20

دلا اصلا نترسى از ره دور
دلا اصلا نترسى از ته گور
دلا اصلا نميترسى كه روزى
شوى بنگاه مار و لانه ى مور 

يکشنبه 1392/11/20

حرامم بى ته بى آلاله و گل
حرامم بى ته بى آواز بلبل
حرامم بى اگر بى ته نشينم
كشم در پابى گلبن ساغر مل 

يکشنبه 1392/11/20

بسر شوق سر كوى ته ديرم
بدل مهر مه روى ته ديرم
بت من كعبه ى من قبله ى من
ته اى هر سو نظر سوى ته ديرم 

يکشنبه 1392/11/20

خدايا خسته و زارم ازين دل
شو و روزان در آزارم ازين دل
مو از دل نالم و دل نالد از مو
زمو بستان كه بيزارم ازين دل 

يکشنبه 1392/11/20

سر راهت نشينم تا بيايى
در شادى بروى ما گشايى
شود روزى بروز مو نشينى
كه تا وينى چه سخت بيوفائى 

يکشنبه 1392/11/20

شدستم پيرو برنائى نمانده
بتن توش و توانائى نمانده
بمو واجى برو آلاله ى چين
چرا چينم كه بينائى نمانده 

يکشنبه 1392/11/20

خدايا دل ز مو بستان بزارى
نمي آيد ز مو بيمار دارى
نميدونم لب لعلش به خونم
چرا تشنه است با اين آبدارى 

يکشنبه 1392/11/20

بوره اى روى تو باغ بهارم
خيالت مونس شبهاى تارم
خدا دونه كه در دنياى فانى
بغير عشق ته كارى ندارم 

يکشنبه 1392/11/20
بسر غير ته سودائى نديرم
بدل جز ته تمنائى نديرم
خدا دونه كه در بازار عشقت
بجز جان هيچ كالائى نديرم 
يکشنبه 1392/11/20
X