معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا..... یاریم کن نگاهم... در افق این فضای مجازی... جز برای تو....نبیند و انگشتانم ... جز برای تو ... کلیدی را فشار ندهند... *********************** وقتی به علاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی. *********************** میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چندین شکل داشت. برخی اخبار را گردآوری یا جزوه هایی را توزیع می کردند، بقیه به فعالان سیاسی مورد حمله یا زخمی ها پناه می دادند، بسیاری فعالانه در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات می پرداختند، برخی تا آن جا پیش رفتند که در سنگر سازی در برابر نیروهای رژیم طاغوت کمک می کردند و حتی تعدادی از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
دسته
دوستان
همكاران(سازمان زنان انقلابي)
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 832473
تعداد نوشته ها : 5400
تعداد نظرات : 127


 ...
... ...
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
از حال نديده تيره ايامان را
از دور نديده دوزخ آشامان را 
دعوي چكني عشق دلارامان را
با عشق چكار است نكونامان را
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
از آتش عشق در جهان گرميها
وز شير جفاش در وفا نرميها 
زانماه كه خورشيد از او شرمنده‌ست
بي‌شرم بود مرد چه بي‌شرميها
 
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
آن وقت كه بحر كل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا 
زان مي‌سوزم چو شمع تا در ره عشق
يك وقت شود جمله اوقات مرا
  مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
آن سايه‌ي تو جايگه و خانه‌ي ما است
وان زلف تو بند دل ديوانه‌ي ما است 
هر گوشه يكي شمع و دو سه پروانه است
اما نه چو شمع كه پروانه‌ي ما است
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
آن خواجه كه بار او همه قند تر است
از مستي خود ز قند خود بيخبر است 
گفتم كه ازين شكر نصيبم ندهي
ني گفت ندانست كه آن نيشكر است
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
آن تلخ سخنها كه چنان دل شكن است
انصاف بده چه لايق آن دهن است 
شيرين لب او تلخ نگفتي هرگز
اين بي‌نمكي ز شور بختي منست
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
برخيز و طواف كن بر آن قطب نجات
ماننده‌ي حاجيان به كعبه و به عرفات 
چه چسبيدي تو بر زمين چون گل تر
آخر حركات شد كليد بركات
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بر هر جائيكه سرنهم مسجود او است
در شش جهت و برون شش، معبود اوست 
باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد
اين جمله بهانه و همه مقصود اوست
  مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خويش بنهاد برفت 
گفتم به تكلف دو سه روز بنشين
بنشست و كنون رفتنش از ياد برفت
  مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
درويشي و عاشقي به هم سلطانيست
گنجست غم عشق ولي پنهانيست 
ويران كردم بدست خود خانه‌ي دل
چون دانستم كه گنج در ويرانيست
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
در دايره‌ي وجود موجود عليست
اندر دو جهان مقصد و مقصود عليست 
گر خانه‌ي اعتقاد ويران نشدي
من فاش بگفتمي كه معبود عليست 
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
چشمي دارم همه پر از صورت دوست
با ديده مرا خوشست چون دوست در اوست 
از ديده دوست فرق كردن نه نكوست
يا دوست به جاي ديده يا ديده خود اوست
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بيرون ز جهان و جان يكي دايه‌ي ماست
دانستن او نه درخور پايه‌ي ماست 
در معرفتش همين قدر دانم
ما سايه اوئيم و جهان سايه ماست 
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بر ما رقم خطا پرستي همه هست
بدنامي و عشق و شور و مستي همه هست 
اي دوست چو از ميانه مقصود توئي
جاي گله نيست چون تو هستي همه هست 
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
آنكس كه ترا ديد و نخنديد چو گل
از جان و خرد تهيست مانند دهل 
گبر ابدي باشد كو شاد نشد
از دعوت ذوالجلال و ديدار رسل
  مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بي‌عشق نشاط و طرب افزون نشود
بي‌عشق وجود خوب و موزون نشود 
صد قطره ز ابر اگر به دريا بارد
بي‌جنبش عشق در مكنون نشود
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
هر ذره كه در هوا و در هامونست
نيكو نگرش كه همچو ما مجنونست 
هر ذره اگر خوش است اگر محزونست
سرگشته خورشيد خوش بيچونست
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
من محو خدايم و خدا آن منست
هر سوش مجوئيد كه در جان منست 
سلطان منم و غلط نمايم بشما
گويم كه كسي هست كه سلطان منست
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
گويند كه عشق عاقبت تسكين است
اول شور است و عاقبت تمكين است 
جانست ز آسياش سنگ زيرين
اين صورت بي‌قرار بالايين است
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
گر شرم همي از آن و اين بايد داشت
پس عيب كسان زير زمين بايد داشت 
ور آينه‌وار نيك و بد بنمائي
چون آينه روي آهنين بايد داشت
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
قومي غمگين و خود مدان غم ز كجاست
قومي شادان و بيخبر كان ز چه جاست 
چندين چپ و راست بيخبر از چپ و راست
چنين من و ماست بيخبر از من و ما است
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
اي نرگس پر خواب ربودي خواب
وي لاله سيـراب ببردي آبم
اي سنبـل پرتاپ ز تو در تابم
اي گوهر كمياب تو را كي يابم؟
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
اندر دل بي وفا غــم و ماتم باد
آن را كه وفا نيست ز عالم كم باد
ديدي كه مـرا هيچ كسي ياد نكرد
جز غـم كه هزار آفرين بر غم باد
 مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29

دلتنگم و ديدار تو درمان من است
بي رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هيچ دلي مبـاد و بر هيچ تني
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

مولوي

 

دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
تا از تو جدا شده ست آغوش مــرا
از گريه كسي نديده خاموش مرا
در جان و دل و ديد فراموش نه اي
از بهر خـدا مكن فراموش مرا 
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بـــي همگــــان بســـــر شـــــود  بي تـو  بســـــر  نمـــي شــــود
داغ  تـــــو  دارد  ايــــن  دلـــــم  جــــاي  دگـــــــر  نمــــي شـــود
ديـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو
گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــي تـــو بســـر نمي شود
جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــي كند  دل  ز تـــو  نـوش  مي كند
عقـــل خـــــروش مــــي كنــد بـــي تــــــو بســـر نمـي شــود
خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن
خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــي تـو  بســر ن مي شود
جـــاه و جلال  مــن  تـــويي  ملكت  و  مــــال  مـــن  تـويي
آب  زلال  مــــن  تــــويي  بــــي  تــــو  بســــر  نمي شـود
گـــــاه  ســــوي  وفــــا  روي   گــــاه  ســوي  جفــــا  روي
آن  منــي  كـــجا  روي  بـــي  تــــو  بســـــر  نمي شـــود
دل  بنهنـــد  بــــر كنـــي  تـــوبـــــه  كــننـــــد  بشــكنــي
ايــن همــه خــود تـــو ميكني بــي تو بســر نمي شــود
بي  تـــو  اگـــر  بســـر  شدي  زيــر  جهــان  زبر  شدي
باغ  ارم  سقــر  شــدي  بــي تــو  بســر  نمــي شـود
گــــر تـــو ســري قــدم شـوم  ور تــو كفي  علم شوم
ور بــــروي عــــدم  شــــوم  بي تـو  بسـر  نمي شود
خــواب مــــرا ببستــــه اي  نقـــش مــرا بشسته اي
وز همـــه ام گسسته اي بــي تــــو بسر نمي شود
گـــر  تـــو  نباشي  يار من  گشت  خراب كــار مــن
مــونس و غمگـــسار مـــن  بي تو بسر نمي شود
بي تو نه زندگي خوشم بي تو نه مردگي خوشم
ســر ز غـم تو چون كشم  بي تو بسر نمي شود
هر چه بگويم اي صنم  نيست جـدا ز نيــك و بـد
هم تو بگو  ز لطف خود  بي تو بسر نمي شود
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
نـــه از اينم نــه از آنم مــن از آن شهر كـلانم
نـــه پـــي زمــــر و قمــارم نه پي خمر و عقارم
نـــه خميـــرم نــــه خمـــارم نــه چنينم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه  ز خاكم  نه  ز آبم  نه  از  اين  اهــــل  زمــــانم
خـــرد پـــوره  آدم  چـــه  خبـــر  دارد  از  ايــن  دم
كــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو اين سخن از من و نه زين خاطر روشن
كه از اين ظاهر و باطن نه پذيرم نه ستانم...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
عـــــالم همـــه دريــا شـــود دريـــا ز هيبت لا شـــود
آدم  نماند  و  آدمي  گــــر  خــــويش  بـــا  آدم  زند
دودي بـــرآيد از فلك نــي خلق مـــاند نــي ملـــك
زان  دود  ناگــــه  آتشي  بر  گــــنبد  اعظم  زند
بشكافد آن دم آسمان ني كون ماند ني مكان
شوري درافتد در جهــان وين سـور بر ماتم زند
گـــه  آب  را  آتش  بــرد  گــه  آب آتش را خــورد
گــه مــوج درياي عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند
خورشيـد  افتــد  در  كـــمي  از  نـــور  جان  آدمي
كـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا كـــه محرم كـم زند...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29

يــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
يار تويي غـــار تويي خواجه نگهدار مرا
نوح تويي روح تــويي فاتح و مفتوح تـويي
سينـــه مشــروح تــويي بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــويي سـور تــويي دولت منصور تـويي
مـــرغ كـــه طــور تــويي خســته بــه منقار مرا
قطـــره تويي بحــر تويي لطـف تــويي قهــر تويي
قنــد  تـــويي  زهـــر  تــويي  بيــــش  ميـــازار  مرا
حجره خورشيد تويي خانه ناهيد تويي
روضــه اوميــد تويـــي راه  ده  اي يــار مرا
روز تــويي روزه تـــويي حـاصل دريوزه تـويي
آب تــويي كــوزه تــويي آب ده اين بـــار مـــرا
دانـــه تويــي دام تــويي بــاده تويي جام تـويي
پختـــه تويي  خـــام تــويي  خـــام  بمگـــذار  مرا
اين  تن  اگـــر كـــم  تــندي  راه  دلــم  كــم  زندي
راه  شــدي  تــا  نبــدي  ايـــن  همـــه  گـــفتار  مرا
مولوي

 

دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
اي دوست قبولم كن وجانم بستان
مستــم كـــن  وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گيـــرد بــي تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
هلـــه  نوميـــد  نباشي  كـــه  تـــو  را  يـــار  بــراند
گـــرت  امروز  بـــراند  نــه  كـــه  فـــردات  بخواند
در  اگر  بر  تو  ببندد  مرو  و  صبر كـــن  آن جا
ز پس صبر تـــو را او به ســـر  صـــدر  نشاند
و اگــر  بر تو ببندد  همه  ره‌ها  و  گذرهــا
ره پنهان بنمايد كه كس آن راه نداند...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
حيلت رها كن عاشقــا ديوانه شو ديوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــويش را بيگـــانه كن هم خانه را ويرانه كن
و آنگه بيا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سينــه را چـون سينه ها هفت آب شو از كينه ها
و آنگـــه شراب عشــق را پيمانـــه شــــو  پيمانــه شـو
بايد  كـــه  جملــه  جــان  شــوي  تا  لايق  جانان  شوي
گـــر ســوي مستــان ميــروي مستانه شـــو مستانه شو...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
اي قـوم بــه حج رفتـه كجاييد كجاييد
معشــوق هميــن جـاست بياييد بياييد
معشــوق تــو  همسـايه و ديــوار به ديوار
در باديه ســـرگشته شمـــا  در چــه هواييد
گــر صـــورت  بي‌صـــورت  معشـــوق  ببينيــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم كعبه شماييد
ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتيــــد
يــك  بـــار  از  ايـــن  خانــه  بــر  اين  بام  برآييد
آن  خانــــه  لطيفست  نشان‌هـــاش  بگفتيــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــي بنماييـــد
يك دستـــه گــل كــو اگـــر آن بـــــاغ بديديت
يك گـــوهر جــــان كـــو اگـــر از بحر خداييد
با ايــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس كه بر گنج شما پرده شماييد
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
مــن  غلام  قمــرم ، غيـــر  قمـــر  هيــــچ  مگو
پيش مـــن جــز سخن شمع و شكــر هيچ مگو
سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو
ور از اين بي خبري رنج مبر ، هيچ مگو
دوش ديوانه شدم ، عشق مرا ديد و بگفت
آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هيچ مگو
گفتــم :اي عشق مــن از چيز دگــر مي ترســم
گــفت : آن  چيـــز  دگـــر  نيست  دگـر ، هيچ  مگو
من  به  گــوش  تـــو  سخنهاي  نهان  خواهم  گفت
ســر بجنبـــان كـــه بلـــي ، جــــز كه به سر هيچ مگو
قمـــري ، جـــــان  صفتـــي  در  ره  دل  پيــــــدا  شـــد
در  ره  دل  چـــه  لطيف  اســت  سفـــر  هيـــچ  مگــو
گفتم : اي دل چه مه است ايــن ؟ دل اشارت مي كرد
كـــه  نـــه  اندازه  توســت  ايـــن  بگـــذر  هيچ  مگو
گفتم : اين روي فرشته ست عجب يا بشر است؟
گفت : اين غيـــر فرشته ست و بشــر هيچ مگو
گفتم :اين چيست ؟ بگو زير و زبر خواهم شد
گــفت : مي باش چنيــن زيرو زبر هيچ مگو
اي نشسته در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو،رخت ببر،هيچ مگو
گفتم:اي دل پدري كن،نه كه اين وصف خداست؟
گفت : اين  هست  ولـــي  جان  پدر  هيچ  مگو
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
اي يوسف خوش نام مـا خوش مي‌روي بر بام مــــا
اي درشكـــسته جــام مـا اي بــردريـــــده دام ما
اي نــور مـا اي سور مـا اي دولت منصــور مـا
جوشي بنه در شور ما تا مي‌شود انگور ما
اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما
آتش زدي در عود ما نظاره كن در دود ما
اي يــار مـــا عيــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وامكــش از كار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پاي دل جان مي‌دهم چه جاي دل
وز آتـــــش ســوداي دل  اي واي دل  اي واي مـــــا
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
بشنـو اين ني چون شكــايت مي‌كـــنـد
از  جـداييــهـــا  حكـــــايت  مـــي‌كــــنـد
كــــز نيستـــان تـــا  مـــــرا  ببريــــده‌انـد
در نفيــــــرم  مــــــرد و زن  ناليـــــده‌انـد
سينه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق
تـــا  بگـــويــم  شـــرح  درد  اشتيـــــاق
هـــر كسي كو دور ماند از اصل خويش
بـــاز جويـــد روزگــــــار وصـــل خـــويش
مــن بــــه هــــر جمعيتي نالان شـــدم
جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
هــر كســي از ظن خــود شــد يـار من
از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن
ســـر مــن از نالـــه‌ي مـــن دور نيست
ليـك چشم و گوش را آن نور نيست...
مولوي
دسته ها : اشعار مولوي
پنج شنبه 1392/12/29
X