معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا..... یاریم کن نگاهم... در افق این فضای مجازی... جز برای تو....نبیند و انگشتانم ... جز برای تو ... کلیدی را فشار ندهند... *********************** وقتی به علاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی. *********************** میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. حضور زنان در به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چندین شکل داشت. برخی اخبار را گردآوری یا جزوه هایی را توزیع می کردند، بقیه به فعالان سیاسی مورد حمله یا زخمی ها پناه می دادند، بسیاری فعالانه در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات می پرداختند، برخی تا آن جا پیش رفتند که در سنگر سازی در برابر نیروهای رژیم طاغوت کمک می کردند و حتی تعدادی از آنان اسلحه به دست گرفتند و به مبارزه پرداختند.
دسته
دوستان
همكاران(سازمان زنان انقلابي)
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 832382
تعداد نوشته ها : 5400
تعداد نظرات : 127


 ...
... ...
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

همیشه حواستون

باشه با کی " دست " میدید

و گرنه همه چیز رو از " دست" میدید.. 

دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1394/2/22

آهــــــــــــــــــــــای دخـــــــــتر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن . . .

آ خ ببخـــــــشید بــــــاز جنسیتتــــــــــ را فرامـــــــوش کردمــــ ...

پســــــــــر سرزمیـــــــــن مـــــــــــــن ...

معلــــــــوم هستـــــــــ کجـــــــــایی...؟


خیلـــــــــی وقتـــــــــ استــــــــ تـــــــــــــو را گـــــــــم کردهـــ ایـــم...


دیــــــــــروز داشتــــــــــی مــــــــــــردانهـــ در میـــــدان میجنگــــیدی . . .


امـــــــروز در آرایشگــــــــاه ها ابـــــــرو بر میـــــــــداری ، مــــــــو رنگ میکنی...؟


آهـــــــــــــــــــای پســـــــــــــــــــر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن...


دختــــــــــران سرزمیـــــن مـــــن نیاز بهــــ مردی دارند کهـــــ محکــــــــم باشد ...قــــــوی باشد در سختـــــــــی ها ، در دشـــــــــواری هــا همــــراه و همیــــــــارشان باشد...انقــــــدر قــــــوی باشد کهـــــ همــــــــه دنیــــــا در برابـــرش کــــــــــــم بیـــــــــاورد . . .


بــــازوهای تــــــو هر چه قدر هـــــــــم کهــــ بزرگـــــــ باشد


تا وقتی احســـــاس قوی بـــــودن بهـــ

کسی ندهــــــــد بــــــی فایدهـــ استــــ...

هیــــــکل عضلانی اتـــــ تـــا وقتــــــــی

آغــــــوش و پنـــــــاه محکـــــــــم یــــک خـــــانواده نبــــاشد

هیـــــــچ معــــــنایی نـــــــــدارد...

تنــــــت را بـــــــا دفتــــــــر نقاشـــــی اتــــ اشتــــباه نگـــــیر...

تـــــــو قــــــرار استـــــــ پـــــدر بـــشوی...

نهـــــ اینکــــــه کــــــم بیـــــاوری

و بــــــرای مطــــــــرح بـــــــودن خودتــــــ را شبـــــیه زن هــــــا کـــنی..


فــــــرامـــوش کــــردی خــــودت را...


متـــــــفاوت نـــباش... مـــــــرد باش...


مـــردانگــــــی اتـــ را بهــــــ دستــــــ کهـــ سپـــرده ای...؟


نـــــگاه کــــن اینـــ روزهـــا در خیــــــابان همـــه زن شـــده اند...


دخـــتر ها زننـــد... مــــــردها زننــــد...


آهـــــــــــــــــــای پســـــــــــــــــــر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن...


کـــــــــمی آهســـــــــته بـــــــــــــرو...


بهـــــــ کـــــــــــــجا چنیـــــــــــن شتـــابــــــــــــان ...؟

پسرسرزمین من،

بهترین دعایم برایت این است که:

مردانگی ات راازدست ندهی..

که اگرازدست بدهی دیگرهیچ نداری...

سلامتی پسرایی که مــــــــرد بودن رو یادشون نرفته

دسته ها : تلنگر
يکشنبه 1393/12/10

استاد پناهیان :

اگر بخواهی عبد باشی اول باید گناه نکنی...

بعد که بی گناه شدی برای گناهان زیادی گریه خواهی کرد...

.

.

.

گناه شکری که هیچگاه نمی توانی به جا آوری...

گناه حق ادا نکردن بندگی...

گناه خود را گناه کار ندیدن..

گناه فاصله زیادی که با او داری...

و گناهانی که فقط آدم های خوب آن ها را درک می کنند...

و...نیمه شب ها به خاطرش هق هق گریه می کنند...

 

*********

پی نوشت: اللهم الرزقنا حال خوبان...

دسته ها : تلنگر
جمعه 1393/12/8
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7
دسته ها : تلنگر
پنج شنبه 1393/12/7

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید؛

همه خندیدند و کسی ندانست...

که عقل همه

در چشمشان است!
دسته ها : تلنگر
چهارشنبه 1393/10/24
            

                              ادعـــــــــای عشــــــــــق می کنیـــم

                        ولی فـــــــــــرامــــــــــوش کــــــــــــرده ایــــم

                           رنـــــــــــــگ چشمــــان مادرمان را . . . . .!!

دسته ها : تلنگر
چهارشنبه 1393/10/24
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23
دسته ها : تلنگر
سه شنبه 1393/10/23